Przeglądy UDT

Przedstawiamy zbiór informacji dotyczących odbioru wózka widłowego w UDT.

  • Wózki widłowe (wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia) zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. podlegają dozorowi technicznemu.
  • Wszystkie urządzenie, podlegające pod dozór techniczny mogą być użytkowane wyłącznie po otrzymaniu decyzji zezwalającej na ich eksploatacje. Decyzja wydana jest przez odpowiedni oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
  • Inspektor dozoru technicznego wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację wózka widłowego po przeprowadzeniu badania odbiorczego oraz sprawdzeniu dokumentacji.

Przegląd konserwatorski

Przegląd konserwatorski powinien być wykonywany zgodnie z zaleceniem producenta. Jeżeli informacja taka nie jest zawarta w dokumentacji techniczno ruchowej wózka to przegląd konserwatorski należy wykonać raz na 30 dni.

UDT

UDT

Badanie odbiorcze wózka widłowego

Kliknij i pobierz wniosek w PDF

Badanie odbiorcze wózka widłowego

Zazwyczaj badanie odbiorcze ma okres ważności 1 roku. Przy niektórych wózkach podnośnikowych okres ten może być dłuższy. Termin kolejnego badania można sprawdzić w księdze rewizyjnej.

Naprawy i przeglądy!

Głównym naszym atutem jest wykonywanie napraw na miejscu u klienta. Tylko w bardzo skomplikowanych przypadkach transportujemy sprzęt do warsztatu.

Potrzebujesz naprawy lub przeglądu? Masz stary widlak do sprzedania?